Objednávky

Telefón .
0905 333 333
E - mail :
s.matasovska@szm.sk

Objednávky

Rezervácia priestorov

Country Club Haniska:
0905 333 333
Iné priestory:
0905 333 333

Rezervácia priestorov